ELOTERM

Ett elföretag med bredd och stort kunnande inom automation och specialapplikationer.

Termografi

Termografi är en beröringsfri mätmetod för temperaturer. Termografen fungerar som en kamera och visar temperaturförändringen över objektet. Genom att mäta den infraröda strålningen som kommer från ett objekt beräknar termografen temperaturen för varje del av objektet.

Termografen kan påvisa elektriska felkällor. En elektrisk komponent med begynnande problem avger energi i form av värme som kan mätas. På detta sätt kan den komponent som orsakar/kommer orsaka problem att upptäckas. Återkommande undersökningar av elinstallationer kan indikera elektriska fel innan driftstopp eller
brand uppstår.

Energiläckage i fastigheter är ett annat användningsområde för termografi. Springor eller otätheter vid fönster och dörrar där värme transporteras ut eller kyla kommer in syns tydligt med en termograf. Även bristfälliga tätningar eller dålig isolering inuti en vägg ger tydliga utslag med en termograf.

Förslitningsskador på maskinkomponenter ger ökad friktion. Den ökade friktionen skapar en förhöjd temperatur hos den skadade komponenten jämfört med en hel komponent. Den skadade komponenten kan i ett tidigt skede bytas ut innan ett haveri eller driftstopp uppstår.

Även vid andra tillfällen som har samband med temperaturskillnader är termografen ett utmärkt verktyg.

Kontakta oss

ELOTERM
Yttervik 33
931 91 Skellefteå

Telefon: 070-325 41 40
E-post: stefan@eloterm.se

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Projektexempel

  El-termografi
  Utför besiktningar enligt Svensk Brand & säkerhetscertifierings regelverk 1031:1 på elanläggningar. Här är en kraftig överhettning på en säkring.

  Termografi
  Bättre att förekomma än att förekommas. Vi utför värmefotografering  för att förebygga /hitta problem.

  El-termografi
  Här är ytterligare ett exempel på hur det kan vara en överhettning i en central. Såna här fel kan bli allvarliga.

  Termografi
  Läckage vid eluttag.

  Termografi
  Leta golvvärmeslingor.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart